Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο

Ακρωνύμιο: 
Ε.Σ.Ι.
Διεύθυνση: 
Σολωμού 5, Αθήνα, Τ.Κ. 106 83
Τηλέφωνο: 
2103303909
Φαξ: 
2103303909
Ιστορικά στοιχεία: 

Το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (ΕΣΙ) ιδρύθηκε το 1981 με έδρα την Αθήνα. Ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος του Ε.Σ.Ι. ήταν ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θεόφιλος Κάκουλλος. Αποτελεί Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με 350 περίπου μέλη που έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους στη Στατιστική.

Σκοπός: 
Σκοπός του είναι η προαγωγή της θεωρίας και εφαρμογή της Στατιστικής. Ειδικότερα: α) Η οργάνωση Συνεδρίων και η καθιέρωση διαγωνισμών για την επιβράβευση νέων στατιστικών για την επίδοσή τους στις Πιθανότητες και τη Στατιστική, καθώς και με άλλες επιστημονικές δραστηριότητες. β) Η ανάπτυξη και διάδοση της στατιστικής μεθοδολογίας και των εφαρμογών της στις Επιστήμες, την Τεχνολογία και τη Διοικητική. γ) Η συμβολή στην αναγνώριση της σημασίας της στατιστικής στις επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η εδραίωση του κύρους του επαγγέλματος του Στατιστικού, δ) Η προαγωγή της διδασκαλίας της στατιστικής σ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαιδεύσεως. ε) Η ανταλλαγή και διακίνηση της στατιστικής πληροφορίας σε Ελληνικό και Διεθνές επίπεδο. Η πραγματοποίηση των σκοπών του ΕΣΙ επιδιώκεται: α) Με την έκδοση περιοδικών, εντύπων και άλλων δημοσιευμάτων και με την ανταλλαγή τους με δημοσιεύματα άλλων επιστημονικών Εταιριών, Σωματείων ή Ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. β) Με την πραγματοποίηση διαλέξεων και συζητήσεων, με τη σύσταση Σεμιναρίων, με την οργάνωση Συνεδρίων ήδη έχουν πραγματοποιηθεί δώδεκα Πανελλήνια Συνέδρια Στατιστικής καθώς και με άλλες επιστημονικές δραστηριότητες.

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο

Διεύθυνση: Σολωμού 5, Αθήνα

Τ.Κ: 106 83

Τηλέφωνο: 2103303909

Φαξ: 2103303909

Email: esi-stat@hol.gr