Κάκουλλος Θεόφιλος

Όνομα: 
Θεόφιλος
Επώνυμο: 
Κάκουλλος
Έτος εγγραφής : 
1986
Μέλος: 

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο

Διεύθυνση: Σολωμού 5, Αθήνα

Τ.Κ: 106 83

Τηλέφωνο: 2103303909

Φαξ: 2103303909

Email: esi-stat@hol.gr