Διατελέσαντες Πρόεδροι

Χρονολογία Ονοματεπώνυμο Πανεπιστήμιο
1981-1985 Θεόφιλος Κάκουλλος Αθηνών
1986-1987 Κωνσταντίνος Δρακάτος Αθηνών
1988-1995 Θεόφιλος Κάκουλλος Αθηνών
1996-2001 Στρατής Κουνιάς Αθηνών
2002-2007 Τάκης Παπαϊωάννου Πειραιώς και Ιωαννίνων
2010-2011 Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης Πανεπιστήμιο Αθηνών
2012-2013 Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης Πανεπιστήμιο Αθηνών
2014-2015 Χαράλαμπος Δαμιανού Πανεπιστήμιο Αθηνών
2016-2017 Χαράλαμπος Δαμιανού Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο

Διεύθυνση: Σολωμού 5, Αθήνα

Τ.Κ: 106 83

Τηλέφωνο: 2103303909

Φαξ: 2103303909

Email: esi-stat@hol.gr