9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής-Ξάνθη

Θέμα: 
Στατιστική Πληροφόρηση και Ανάπτυξη
Ημερομηνία Έναρξης: 
18 Απριλίου 1996
Ημερομηνία Λήξης: 
20 Απριλίου 1996
Πόλη φιλοξενίας: 
Ξάνθη, 18-20 Απριλίου 1996
Συνεργαζόμενος φορέας : 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή
Προσκεκλημένοι ομιλητές: 
R. Leadbetter, USA
B. Burtschy, ENST, France
Α. Καράκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Πρόεδρος) Δ. Παναγιωτακόπουλος Μ. Μπουντουρίδης Α. Ρήγας Α. Παπαβασιλείου
Θ. Κάκουλλος, Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πρόεδρος) Τ. Παπαϊωάννου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σ. Κουνιάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μ. Κούτρας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Π. Σύψας, Πανεπιστήμιο Πατρών Θ. Χατζηπαντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γ. Δονάτος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Χ. Κίτσος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Τ. Χριστοφίδης, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πρακτικά συνεδρίου: 
Πρόγραμμα συνεδρίου: 

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο

Διεύθυνση: Σολωμού 5, Αθήνα

Τ.Κ: 106 83

Τηλέφωνο: 2103303909

Φαξ: 2103303909

Email: esi-stat@hol.gr