7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής-Λευκωσία

Θέμα: 
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής
Ημερομηνία Έναρξης: 
5 Μαΐου 1994
Ημερομηνία Λήξης: 
7 Μαΐου 1994
Πόλη φιλοξενίας: 
Λευκωσία, 5-7 Μαΐου 1994
Θ. Κάκουλλος, Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πρόεδρος) Χ. Δαμιανού, Πανεπιστήμιο Αθηνών Χ. Χαραλαμπίδης, Πανεπιστήμιο Αθηνών Π. Μαλλής, Λαϊκή Τράπεζα Ι. Ιωσηφίδης, Λαϊκή Τράπεζα
Πρακτικά συνεδρίου: 
Πρόγραμμα συνεδρίου: 
Περιεχόμενα: 

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο

Διεύθυνση: Σολωμού 5, Αθήνα

Τ.Κ: 106 83

Τηλέφωνο: 2103303909

Φαξ: 2103303909

Email: esi-stat@hol.gr