Διήμερο Κλασικής & Μπεϋζιανής Στατιστικής-Αθήνα

Θέμα: 
Κλαστική & Μπεϋζιανή Στατιστική
Ημερομηνία Έναρξης: 
5 Φεβρουαρίου 1988
Ημερομηνία Λήξης: 
6 Φεβρουαρίου 1988
Πόλη φιλοξενίας: 
Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 1988
Γ. Κοκολάκης Ι. Πανάρετος Χ. Χαραλαμπίδης
Πρακτικά συνεδρίου: 
Πρόγραμμα συνεδρίου: 

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο

Διεύθυνση: Σολωμού 5, Αθήνα

Τ.Κ: 106 83

Τηλέφωνο: 2103303909

Φαξ: 2103303909

Email: esi-stat@hol.gr