1η Ανακοίνωση 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής

                       Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2016

Το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (ΕΣΙ) σε συνεργασία με το  Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνουν το 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής με τίτλο: «Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων: Εφαρμογές σε Τουρισμό, Υγεία, Περιβάλλον»

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus στην Πύλα της Κύπρου από 20-22 Απριλίου  2017. Η Οργανωτική Επιτροπή του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τα εξής:

1. «Ειδικές Συνεδρίες» (Special Sessions): Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει (α) τον τίτλο της συνεδρίας, (β) μία σύντομη περιγραφή της συνεδρίας και (γ) μία λίστα πιθανών ομιλητών. Η επιστημονική επιτροπή θα δώσει προτεραιότητα σε ειδικές συνεδρίες που θα διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο του προγράμματος, σε συνεδρίες που δίνουν έμφαση σε νέες ιδέες και προσεγγίσεις καθώς και σε εφαρμογές της στατιστικής σε σημαντικά προβλήματα ειδικού ενδιαφέροντος. Στα κριτήρια επιλογής θα συνυπολογιστούν η επιστημονική ποιότητα/αρτιότητα καθώς και η συνάφεια με τα θέματα του συνεδρίου. Κατόπιν της αποδοχής της πρότασης, ο κάθε προτείνων της συνεδρίας θα είναι υπεύθυνος για τη συνεδρία του (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των τεσσάρων (4) εργασιών για παρουσίαση στη συνεδρία) και θα είναι ο προεδρεύων. Η οργανωτική επιτροπή θα δέχεται προτάσεις έως και  22 Ιανουαρίου 2017 στο esi-stat@hol.gr.

2. «Σεμινάρια»: Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει (α) τον τίτλο του Σεμιναρίου (β) μία σύντομη περιγραφή του θέματος που θα παρουσιαστεί, (γ) το σύνολο των ωρών και (δ) σύντομο βιογραφικό του διδάσκοντα/διδασκόντων. Προτάσεις οργάνωσης σεμιναρίων γίνονται δεκτές μέχρι και  22 Ιανουαρίου 2017 στο esi-stat@hol.gr.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: http://esi2017.uclancyprus.ac.cy/

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Έναρξη υποβολής εργασιών: 1/12/2016

Λήξη υποβολής εργασιών: 19/3/2017

Έναρξη εγγραφών: 1/12/2016

Υποβολή αιτήσεων για τις "Ειδικές Συνεδρίες" & "Σεμινάρια": έως 22/1/2017

Ανακοίνωση Τελικού Προγράμματος: 10/4/2017

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 20-22/4/2017

Επικοινωνία: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-3303909, στην ιστοσελίδα www.esi-stat.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esi-stat@hol.gr

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο

Διεύθυνση: Σολωμού 5, Αθήνα

Τ.Κ: 106 83

Τηλέφωνο: 2103303909

Φαξ: 2103303909

Email: esi-stat@hol.gr