Ημερίδα στη Μετα-Ανάλυση

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνουν:

 

“ Ημερίδα στη Μετα-Ανάλυση ”

09 Σεπτεμβρίου 2017, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

Σκοπός και αντικείμενο της Ημερίδας

H μετα-ανάλυση είναι μία στατιστική μεθοδολογία η οποία δεν χρησιμοποιεί πρωτογενή δεδομένα, αλλά δεδομένα και κυρίως αποτελέσματα άλλων επιστημονικών ερευνών.  Ένα βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η αυξημένη στατιστική ισχύς καθώς και η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα (robustness) των εκτιμήσεων σε σχέση με τις συνήθεις στατιστικές αναλύσεις. Η μέθοδος χρησιμοποιείται ευρύτατα τα τελευταία χρόνια σε μια πληθώρα στατιστικών εφαρμογών, ιδιαίτερα δε στο χώρο των επιστημών υγείας.

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται στη μετα-ανάλυση, με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή και την χρήση αυτής της μεθοδολογίας τόσο από στατιστικούς όσο και από ερευνητές άλλων επιστημονικών κλάδων.

Εκτός από το θεωρητικό πλαίσιο και τη διεξοδική παρουσίαση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται στη μετα-ανάλυση, στις παρουσιάσεις που θα πραγματοποιηθούν, θα δοθούν αναλυτικά παραδείγματα (case studies) από τη χρήση της σε διάφορα πεδία της εφαρμοσμένης έρευνας, με έμφαση στο χώρο των επιστημών υγείας. 

Στην ημερίδα θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ και άλλοι επιστήμονες στο χώρο της Στατιστικής, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

 

Εισηγητές

Μαυρίδης Δημήτριος,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παναγιωτάκος Δημοσθένης,  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο  

Παπαϊωάννου Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνω

Σαχλάς Αθανάσιος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σπινέλη Λουκία,   Hannover Medical School, Germany

Τσιλίδης Κωνσταντίνος,   Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Imperial College London

 

Θέματα που θα καλυφθούν

 

¨         Εισαγωγή στη συστηματική ανασκόπηση (systematic review) στις επιστήμες υγείας

¨         Εισαγωγή στη μετα-ανάλυση

¨         Επιδράσεις και p-values στη μετα-ανάλυση

¨         Σφάλμα δημοσίευσης (publication bias)

¨         H έννοια και η σημαντικότητα της ετερογένειας στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων της μετα-ανάλυσης

¨         Μετα-ανάλυση δικτύων (network meta-analysis)

¨         Πώς γράφεται μία μετα-ανάλυση (MOOSE, PRISMA statements)

 

 

Διάρκεια Ημερίδας:  Σάββατο 9/9,   9.30πμ – 4.30μμ

 

Συμμετοχή

Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι ελεύθερη και θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος απαιτείται η συμπλήρωση και αποστολή (σε αρχείο word) της συνημμένης φόρμας στο email: meta-analysis@unipi.gr.

Η σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν αποτελεί κράτηση θέσης στην Ημερίδα στη «Μετα-ανάλυση, εάν δεν ακολουθήσει η επιβεβαίωση, από μέρους σας, στο σχετικό e-mail που θα λάβετε στις 26/8/2017, στο e-mail που θα μας  έχετε γνωστοποιήσει. Στο εν λόγω e-mail θα καλείστε να απαντήσετε για την τελική επιθυμία σας για συμμετοχή έως Δευτέρα  4/9/2017.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν εγκαίρως για την εγγραφή τους και τις λεπτομέρειες της συμμετοχής τους στην Ημερίδα.

Επισημαίνεται ότι μόνο οι επιβεβαιωμένες, μεταξύ 26/08/2017 έως 04/09/2017, εκδηλώσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής θα ληφθούν υπόψη για συμμετοχή στην Ημερίδα στη «Μετα-ανάλυση».

 

Πληροφορίες:

Email: meta-analysis@unipi.gr

τηλ: 210 414 2005, Γεωργία Τζιβρά

 

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο

Διεύθυνση: Σολωμού 5, Αθήνα

Τ.Κ: 106 83

Τηλέφωνο: 2103303909

Φαξ: 2103303909

Email: esi-stat@hol.gr