Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Βιβλιοθήκη

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα μέχρι στιγμής βιβλία που έχει η βιβλιοθήκη του ΕΣΙ. Τα ταμειακώς εντάξει μέλη του ΕΣΙ έχουν τη δυνατότητα δανεισμού για περιορισμένο χρονικό διάστημα (ένα μήνα).

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον κατάλογο των βιβλίων σε μορφή PDF

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον κατάλογο των βιβλίων που παραχωρήθηκαν απο τον Θ. Κάκουλλο σε μορφή PDF

To πρώτο αγγλοελληνικό γλωσσάριο στατιστικών όρων του 1966 είναι προσπελάσιμο εδώ.