Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Βραβείο καλύτερου νέου στατιστικού

Το Ε.Σ.Ι. απονέμει βραβείο καλύτερης εργασίας νέου στατιστικού η οποία παρουσιάζεται στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριό του. Η απονομή γίνεται κατά τη λήξη του Συνεδρίου. Ως νέος στατιστικός εννοείται μεταπτυχιακός φοιτητής, υποψήφιος για μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης ή διδακτορικό ή νέος διδάκτορας.  Ως νέος διδάκτορας νοείται κάποιος που έλαβε το διδακτορικό του εντός της  τελευταίας διετίας (βάσει της ημερομηνίας υποστηρίξεως της διατριβής).

Η εργασία δεν θα πρέπει να έχει ανακοινωθεί προηγούμενα σε άλλο Συνέδριο. Η εργασία μπορεί να έχει και άλλους συγγραφείς αλλά η παρουσίαση θα πρέπει να γίνεται  από τον νέο στατιστικό.

Για την απονομή ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ι. συγκροτεί τριμελή Επιτροπή Βραβείου απαρτιζόμενη από πρωτοβάθμιους ή/και δευτεροβάθμιους καθηγητές Α.Ε.Ι. ή/και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές/αναλυτές αναγνωρισμένων οργανισμών, τα μέλη της οποίας παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και βαθμολογούν την εργασία και τον υποψήφιο με βάση σχετικό ερωτηματολόγιο. Στο τέλος του Συνεδρίου η Επιτροπή Βραβείου υποβάλει στον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ι.  την πρόταση της με βάση τη τελική βαθμολογία των ερωτηματολογίων.

Ο κανονισμός για το Βραβείο Καλύτερου Νέου Στατιστικού βρίσκεται εδώ.

 

Tιμηθέντες

2023 Β. Παπαγεωργίου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) & Maria Jaenada (Complutense University of Madrid)
2022 Α. Αψεμίδης ( Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
2021 Χ. Μεσελίδης (Παν. Αιγαίου) και Ι. Οικονομίδης (Παν. Αθηνών)
2019 Α. Μποζίκας (Π. Πειραιώς)
2018 Μ. Σπητιέρης (Π. Αιγαίου). Έπαινος σε Ν. Μπαρούτη, Ζ. Μπραγουδάκη , Ε. Σεραφετινίδου.
2015 Κ. Τασιάς (Π. Δυτ. Μακεδονίας)
2014 Σ. Τζανίνης (Π. Πειραιώς)
2013 Α. Ορφανογιαννάκη (ΟΠΑ). Έπαινος σε Γ. Οικονομοπούλου, Ι. Παπαντώνη
2011 Δ. Λυμπερόπουλος (Π. Πειραιώς)
2010 Π. Παπασταμούλης (Π. Πειραιώς), Μ. Χατζηκυριάκου (Π. Κύπρου)
2009 Α. Περικλέους (Π. Κύπρου)
2008 Ε. Ματέχου (Π. Kent)
2007 Κ. Ματθαίου  (Π. Κύπρου)
2006 Μ. Ελευθερίου (ΑΠΘ)