Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Διήμερο Κλασικής & Μπεϋζιανής Στατιστικής-Αθήνα

Θέμα:
Κλαστική & Μπεϋζιανή Στατιστική
Ημερομηνία Έναρξης:
5 Φεβρουαρίου 1988
Ημερομηνία Λήξης:
6 Φεβρουαρίου 1988
Πόλη φιλοξενίας:
Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 1988
Γ. Κοκολάκης Ι. Πανάρετος Χ. Χαραλαμπίδης
Πρακτικά συνεδρίου: