Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

ΔΣ

Πρόεδρος:

Πολυχρόνης Μωυσιάδης

Αντιπρόεδρος:

Παναγιώτης (Τάκης) Παπαϊωάννου 

Γενικός Γραμματέας:

Πρόδρομος-Ιωάννης Προδρομίδης 

Ταμίας:

Ελευθέριος Αγγελής 

Έφορος Βιβλιοθήκης:

Αθανάσιος Ρακιτζής 

Ειδικός Γραμματείας: Γεώργιος Παπαδόπουλος 
Σύμβουλος Δημήτριος Κωνσταντινίδης