Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  
Ε.Σ.Ι. Σολωμού 5, Αθήνα, Τ.Κ. 106 83
Αριθμός Τηλεφώνου / τηλεαντιγραφικού (fax): 
2103303909
Ωράριο Γραμματείας:
Η γραμματεία του ΕΣΙ λειτουργεί Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 9:00 – 15:00.
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Email): secretariat@esi-stat.gr 

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

10 + 8 =