Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Επόμενο συνέδριο

Το ΕΣΙ, σε συνεργασία με το  Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διοργανώνει το 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής με τίτλο: «Η Επιστήμη της Στατιστικής και η συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη».

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από την Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019,  έως και το Σάββατο, 1 Ιουνίου 2019.

Η αίτηση εγγραφής και χρήσιμες πληροφορίες παρέχονται στον σύνδεσμο http://esi2019.conf.uoi.gr.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τα εξής:

  1. Ερευνητικές εργασίες θεωρητικής ή/και εμπειρικής υφής σε όλα τα πεδία της επιστήμης (λ.χ.: Αναλογισµός – Ασφαλιστικά Μαθηματικά, Αναλυτική των Επιχειρήσεων, Ανάλυση Δεδομένων-Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας, Αξιοπιστία, Βιοστατιστική – Βιοµετρία -Βιοπληροφορική– Ιατρική Στατιστική, Διοικητική Κινδύνου, Εκπαιδευτική Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα,Θεωρία Αποφάσεων, Κοινωνική Στατιστική, Μαθηματική Στατιστική, Μηχανική Μάθηση-Νευρωνικά Δίκτυα-Εξόρυξη γνώσης, Μπεϋζιανή Στατιστική, Οικονοµετρία – Οικονομική Στατιστική, Περιβαλλοντική Στατιστική, Πιθανότητες, Πρόβλεψη – Χρονοσειρές, Στατιστική δημοσκοπήσεων – ∆ειγµατοληψία, Στατιστική και Δεοντολογία – Διαφάνεια, Στοχαστικές ∆ιαδικασίες), οι οποίες θα παρουσιαστούν σε παράλληλες συνεδρίες. Προτάσεις γίνονται δεκτές από 30 Ιανουαρίου 2019 έως και 30 Απριλίου 2019 στο secreteriat@esi-stat.gr . Το τελικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στις 15 Μαΐου 2019.
  2. Ειδικές Συνεδρίες (Special Sessions): Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει (α) τον τίτλο της συνεδρίας, (β) μία σύντομη περιγραφή της συνεδρίας και (γ) μία λίστα πιθανών ομιλητών. Κάθε συνεδρία περιλαμβάνει συνήθως τέσσερις εργασίες. Συνάφεια με τα θέματα του συνεδρίου. Η επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου θα δώσει προτεραιότητα σε ειδικές συνεδρίες που θα διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο του προγράμματος, σε συνεδρίες που δίνουν έμφαση σε νέες ιδέες και προσεγγίσεις καθώς και σε εφαρμογές της στατιστικής σε σημαντικά προβλήματα ειδικού ενδιαφέροντος. Στα κριτήρια επιλογής θα συνυπολογιστούν η επιστημονική ποιότητα/αρτιότητα καθώς και η συνάφεια με τα θέματα του συνεδρίου. Προτάσεις γίνονται δεκτές από 30 Ιανουαρίου 2019 έως και 30 Μαρτίου 2019 στο secreteriat@esi-stat.gr. Κατόπιν της αποδοχής της πρότασης, ο κάθε προτείνων της συνεδρίας θα είναι υπεύθυνος για τη συνεδρία του (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των τεσσάρων εργασιών για παρουσίαση στη συνεδρία) και θα είναι ο προεδρεύων.
  3. Σεμινάρια: Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει (α) τον τίτλο του Σεμιναρίου (β) μία σύντομη περιγραφή του θέματος που θα παρουσιαστεί, (γ) το σύνολο των ωρών και (δ) σύντομο βιογραφικό του διδάσκοντα ή των διδασκόντων. Προτάσεις οργάνωσης σεμιναρίων γίνονται δεκτές από 30 Ιανουαρίου 2019 έως και 30 Απριλίου 2019 στο secreteriat@esi-stat.gr.
  4. Συνεδρίες Νέων Στατιστικών (Young Statistician Sessions): Κάθε πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει εκτενή περίληψη της παρουσίασης προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής (μη διδακτορικής) εργασίας στατιστικής υφής. Στόχος είναι νέοι, φερέλπιδες στατιστικοί να εξοικειωθούν με το ΕΣΙ, τα επιστημονικά συνέδρια και να συλλέξουν εποικοδομητικά σχόλια για τις εργασίες και διατριβές τους. Η εκτενής περίληψη θα παρέχει περιγραφή του θέματος, της μεθόδου και των ευρημάτων, καθώς και το πανεπιστήμιο του φοιτητή και το όνομα του εποπτεύοντος καθηγητή. Η επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου θα αναλάβει να ξεχωρίσει τις εισηγήσεις που θα συμπεριληφθούν στο Συνέδριο. Προτάσεις (εκτεταμένες περιλήψεις) προωθούνται από 30 Ιανουαρίου 2019 έως και 30 Απριλίου 2019 στο secreteriat@esi-stat.gr.
  5. Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού: Ο ενδιαφερόμενος νέος στατιστικός πρέπει να δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής στο Συνέδριο εάν επιθυμεί να κριθεί/αξιολογηθεί για το βραβείο. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με την αίτηση συμμετοχής, πρέπει να υποβάλει και ολόκληρη την εργασία του (μέχρι 15 σελίδες) γραμμένη σύμφωνα με τις οδηγίες δακτυλογράφησης εργασιών για τα Πρακτικά του ΕΣΙ. Εν προκειμένω, ως νέος στατιστικός εννοείται ο μεταπτυχιακός φοιτητής, υποψήφιος για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό ή νέος διδάκτορας. Ο νέος διδάκτορας θα πρέπει να είναι το πολύ δύο έτη μετά το διδακτορικό (την υποστήριξη της διατριβής). Η εργασία δεν θα πρέπει να έχει ανακοινωθεί προηγουμένως σε άλλο Συνέδριο. Η εργασία μπορεί να έχει και άλλους συγγραφείς, αλλά η παρουσίαση θα πρέπει να γίνεται από τον νέο στατιστικό. Η απονομή γίνεται κατά τη λήξη του Συνεδρίου. Εργασίες για το βραβείο γίνονται δεκτές μέχρι και 15 Μαΐου 2019 στο secreteriat@esi-stat.gr.