Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Νέοι στατιστικοί

Ως σύνδεσμος (άτομο επαφής, liaison/contact person) του Ε.Σ.Ι. για θέματα Νέων Στατιστικών έχει οριστεί από η Δρ. Χριστίνα Παρπούλα.