Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Νέοι στατιστικοί

Ως σύνδεσμοι (άτομα επαφής, liaison/contact persons) του Ε.Σ.Ι. για θέματα Νέων Στατιστικών έχουν οριστεί η Δρ. Χριστίνα Παρπούλα και ο Δρ. Κωνσταντίνος Τασιάς.

Για το άρθρο της Δρ. Παρπούλα βλ. https://esi-stat.gr/wp-content/uploads/2019/02/Στατιστικό-Περισκόπιο-Νο-70_Ιανουάριος-2019.pdf.

Στην ειδική συνεδρία για θέματα νέων στατιστικών που πραγματοποιήθηκε στο 32o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής τον Μάιο-Ιούνιο του 2019, ο Δρ. Τασιάς ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν χώραν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και για την οργάνωση μιας ευρωπαϊκής ομάδας νέων στατιστικών (Young Statisticians Europe-YSE) η οποία ήδη τυγχάνει αναγνώρισης από την FΕΝStatS (βλ. http://fenstats.eu/young_statisticians) και έχει ως στόχο να αποτελέσει φορέα προώθησης, συντονισμού και συνεργασίας όλων των νέων της Ευρώπης που ασχολούνται με την επιστήμη της Στατιστικής. Ο ίδιος, είναι ιδρυτικό μέλος αυτής της προσπάθειας και διαθέσιμος για την πληροφόρηση όσων ενδιαφέρονται. Το email του είναι ktasias@uowm.gr.

Το ΕΣΙ υποστηρίζει τους νέους στατιστικούς που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της καριέρας τους. Προς τούτο έχει θεσμοθετήσει πρωτοβουλίες και δράσεις (όπως η διοργάνωση ειδικών συνεδριών νέων στατιστικών στα ετήσια συνέδριά του, την απονομή βραβείου καλύτερης εργασίας νέου στατιστικού, το Ελένειο βραβείο διδακτορικής διατριβής στη Στατιστική, καθώς και άλλες), μέσω των οποίων ενισχύει έμπρακτα τους νέους που δραστηριοποιούνται, ενδιαφέρονται και αγαπούν την επιστήμη της Στατιστικής.