Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Περιγραφή

Ακρωνύμιο:  Ε.Σ.Ι.

Διεύθυνση:  Σολωμού 5, Αθήνα, Τ.Κ. 106 83

Τηλεφωνικός αριθμός: 2103303909 (και για τηλεομοιοτυπίες)

Ιστοσελίδα: http://www.esi-stat.gr/

Email: secretariat@esi-stat.gr 

 

Ιστορικό:

Το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (Ε.Σ.Ι.) ιδρύθηκε το 1981 από τον Καθηγητή του  Πανεπιστημίου Αθηνών Θεόφιλο Κάκουλλο, ύστερα και από παρότρυνση των αείμνηστων καθηγητών Δημητρίου Κάππου και Ευστάθιου Μαργαρίτη, πρώην μελών της Ελληνικής Στατιστικής Εταιρείας (Ε.Σ.Ε.), που από καιρό είχε παύσει να λειτουργεί. (Βλ. Ελληνικό Στατιστικό Περισκόπιο 1  καθώς και Στατιστικό Περισκόπιο, 45). Το λογότυπο, την σφραγίδα με τον Ηράκλειτο φιλοτέχνησε ο γραφίστας-ζωγράφος Ανδρέας Γκολφινόπουλος.

 

Σήμερα:

Το Ε.Σ.Ι. είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με περί τα 320 τακτικά μέλη και περισσότερα από εκατό έκτακτα και πάρεδρα μέλη (βάσει του αρχείου  του Απριλίου 2020).

 

Σκοπός: 

Σκοπός του Ε.Σ.Ι. είναι η προαγωγή της θεωρίας και εφαρμογή της Στατιστικής. Ειδικότερα: (α) Η οργάνωση συνεδρίων και η καθιέρωση διαγωνισμών για την επιβράβευση νέων στατιστικών για την επίδοσή τους στις Πιθανότητες και τη Στατιστική, καθώς και σε άλλες επιστημονικές δραστηριότητες. (β) Η ανάπτυξη και διάδοση της στατιστικής μεθοδολογίας και των εφαρμογών της στις επιστήμες, την τεχνολογία και τη διοικητική. (γ) Η συμβολή στην αναγνώριση της σημασίας της στατιστικής στις επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η εδραίωση του κύρους του επαγγέλματος του Στατιστικού. (δ) Η προαγωγή της διδασκαλίας της Στατιστικής σ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαιδεύσεως. (ε) Η ανταλλαγή και διακίνηση της στατιστικής πληροφορίας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

Η πραγματοποίηση των σκοπών του ΕΣΙ επιδιώκεται: (i) Με την έκδοση περιοδικών, εντύπων και άλλων δημοσιευμάτων, καθώς και με την ανταλλαγή τους με δημοσιεύσεις άλλων επιστημονικών εταιριών, σωματείων ή ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. (ii) Με την πραγματοποίηση διαλέξεων και συζητήσεων, με τη σύσταση σεμιναρίων, με την οργάνωση συνεδρίων ή άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων.