Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Πιστοποίηση

Το θέμα θα συζητηθεί σε ειδική συνεδρία στο επικείμενο 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής.