Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Πιστοποίηση

Το ΔΣ του ΕΣΙ έχει ταχθεί υπέρ της σχετικής προτάσεως του ΔΣ της FENStaS (βλ. http://fenstats.eu/accreditation), διευκρινίζοντας ότι θα εξετάσει την πιθανότητα συμμετοχής του ΕΣΙ στο μέλλον.