Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Ποιός μπορεί να γίνει μέλος του ΕΣΙ

Αν έχετε πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου ιδρύματος του εξωτερικού και είστε:

  • κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ισοδύναμου τουλάχιστον του τίτλου Μ.S. στη Στατιστική (μαθηματική ή εφαρμοσμένη) ή στην Επιχειρησιακή Έρευνα ή έχετε τριετή τουλάχιστον επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία σε σχετικό με τα πτυχία αυτά κλάδο σε αναγνωρισμένα ιδρύματα ή οργανισμούς ή
  • κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Διοικητική (Management), την Πληροφορική, τη Βιομηχανική Μηχανική, την Οικονομετρία ή σχετικό με αυτά κλάδο,

μπορείτε, κατόπιν αιτήσεως  και με απόφαση του Δ.Σ., να γίνετε τακτικό μέλος του Ε.Σ.Ι.

Σε κάθε επιστημονικό και επαγγελματικό σωματείο υπάρχουν διάφορες κατηγορίες μελών. Η βασική κατηγορία για τους πτυχιούχους είναι η κατηγορία των τακτικών μελών. Υπάρχει επίσης η κατηγορία των παρέδρων (για τελειόφοιτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές στους ανωτέρω κλάδους), των εκτάκτων (για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σε Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Διοικητική, Πληροφορική, Βιομηχανική Μηχανική, Οικονομετρία) και των επιτίμων μελών.

Ιδρύματα, επιχειρήσεις, τράπεζες και άλλοι οργανισμοί  που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του Ε.Σ.Ι μπορούν να γίνουν  συλλογικά μέλη. Κάθε συλλογικό μέλος ορίζει εκπρόσωπο που εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ε.Σ.Ι.