Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Πρακτικά Συνεδρίων

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

32ο Πανελληνιο Συνέδριο Στατιστικής, Ιωάννινα

2019