Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Πρακτικά Συνεδρίων

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Λάρισα (διαδικτυακά)

2021

32ο Πανελληνιο Συνέδριο Στατιστικής, Ιωάννινα

2019