Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Στατιστικά Περισκόπια

Νο

ΤΙΤΛΟΣ

80              Στατιστικό Περισκόπιο

Ιανουάριος 2024

 

79              Στατιστικό Περισκόπιο

Οκτώβριος 2023

 

78              Στατιστικό Περισκόπιο

Ιανουάριος 2023

 

77              Στατιστικό Περισκόπιο

Ιανουάριος 2022

 

76              Στατιστικό Περισκόπιο

Οκτώβριος 2021

 

75              Στατιστικό Περισκόπιο 

Ιούνιος 2020

 

74              Στατιστικό Περισκόπιο (έκτακτο) 

Απρίλιος 2020

 

74              Στατιστικό Περισκόπιο  

Μάρτιος-Απρίλιος 2020

 

73              Στατιστικό Περισκόπιο  

Ιανουάριος 2020

 

72              Στατιστικό Περισκόπιο  

Δεκέμβριος 2019

 

71              Στατιστικό Περισκόπιο  

Μάρτιος 2019

 

70              Στατιστικό Περισκόπιο  

Ιανουάριος 2019

 

69              Στατιστικό Περισκόπιο  

Ιούνιος 2018

 

68              Στατιστικό Περισκόπιο 

Αρχαιρεσίες

 

67              Στατιστικό Περισκόπιο

Ιανουάριος 2018

66              Στατιστικό Περισκόπιο

Σεπτέμβριος 2017

65              Στατιστικό Περισκόπιο

Απρίλιος 2017

64              Στατιστικό Περισκόπιο 

Δεκέμβριος 2016

63              Στατιστικό Περισκόπιο 

Σεπτέμβριος 2016

62              Στατιστικό Περισκόπιο 

Μάρτιος 2016

61              Στατιστικό Περισκόπιο 

Ιανουάριος 2016

60              Στατιστικό Περισκόπιο 

Δεκεμβριος 2015

59              Στατιστικό Περισκόπιο 

Οκτώβριος 2015

58              Στατιστικό Περισκόπιο 

Δεκέμβριος 2014

57              Στατιστικό Περισκόπιο 

Σεπτέμβριος 2014

56              Στατιστικό Περισκόπιο 

Mαιος 2014

55              Στατιστικό Περισκόπιο 

Δεκέμβριος 2013

54              Στατιστικό Περισκόπιο 

Οκτώβριος 2013

53              Στατιστικό Περισκόπιο 

Οκτώβριος 2013

52              Στατιστικό Περισκόπιο 

Ιούνιος 2013

51             Στατιστικό Περισκόπιο 

Δεκέμβριος 2012

50              Στατιστικό Περισκόπιο 

Σεπτέμβριος 2012

49              Στατιστικό Περισκόπιο 

Αφιέρωμα στο Γ. Σταματέλο

48              Στατιστικό Περισκόπιο 

Ιούνιος 2012

47              Στατιστικό Περισκόπιο 

Απρίλιος-Μάιος 2012

46              Στατιστικό Περισκόπιο 

Ιανουάριος 2012

45              Στατιστικό Περισκόπιο 

Μάιος-Ιούνιος 2011

44              Στατιστικό Περισκόπιο 

Απρίλιος 2011

43              Στατιστικό Περισκόπιο 

Φεβρουάριος 2011

42             Στατιστικό Περισκόπιο 

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2011

41             Στατιστικό Περισκόπιο 

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010

40             Στατιστικό Περισκόπιο 

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2010

39              Στατιστικό Περισκόπιο 

Απρίλιος-Μάιος 2010

38             Στατιστικό Περισκόπιο 

Μάρτιος 2010

37              Στατιστικό Περισκόπιο 

Ιανουάριος 2010

36             Στατιστικό Περισκόπιο 

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009

35              Στατιστικό Περισκόπιο 

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2009

34             Στατιστικό Περισκόπιο 

Μάιος-Ιούνιος 2009

33             Στατιστικό Περισκόπιο

Μάρτιος-Απρίλιος 2009

32              Στατιστικό Περισκόπιο 

Φεβρουάριος 2009

31              Στατιστικό Περισκόπιο 

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2009

30              Στατιστικό Περισκόπιο 

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2008

29            Στατιστικό Περισκόπιο 

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2008

28             Στατιστικό Περισκόπιο 

Απρίλιος-Μάιος 2008

27              Στατιστικό Περισκόπιο 

Φεβρουάριος 2008

26             Στατιστικό Περισκόπιο 

Ιανουάριος 2008

25              Στατιστικό Περισκόπιο 

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007

24              Στατιστικό Περισκόπιο 

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2007

23              Στατιστικό Περισκόπιο 

Μάιος-Ιούνιος 2007

22              Στατιστικό Περισκόπιο 

Φεβρουάριος 2007

21              Στατιστικό Περισκόπιο 

Ιανουάριος 2007

20              Στατιστικό Περισκόπιο 

Δεκέμβριος 2006

19              Στατιστικό Περισκόπιο 

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2006

18              Στατιστικό Περισκόπιο 

Μάιος-Ιούνιος 2006

17             Στατιστικό Περισκόπιο 

Μάρτιος 2006

16              Στατιστικό Περισκόπιο 

Ιανουάριος 2006

15              Στατιστικό Περισκόπιο 

Οκτώβριος-Νοέμβριος 2005 

14              Στατιστικό Περισκόπιο 

Μάιος Ιούνιος 2005

13              Στατιστικό Περισκόπιο 

Μάρτιος-Απρίλιος 2005

12              Στατιστικό Περισκόπιο 

Ιανουάριος 2005

11              Στατιστικό Περισκόπιο 

Οκτώβριος-Νοέμβριος 2004

10             Στατιστικό Περισκόπιο

Ιούλιος 2004

9              Στατιστικό Περισκόπιο 

Μάιος-Ιούνιος 2004

8              Στατιστικό Περισκόπιο 

Μάρτιος 2004

7              Στατιστικό Περισκόπιο 

Ιανουάριος 2004

6              Στατιστικό Περισκόπιο 

Οκτώβριος-Νοέμβριος 2003

5              Στατιστικό Περισκόπιο 

Ιούλιος 2003

4              Στατιστικό Περισκόπιο 

Μάιος 2003

3              Στατιστικό Περισκόπιο 

Μάρτιος-Απρίλιος 2003

2              Στατιστικό Περισκόπιο 

Ιούνιος 2002

1.4              Στατιστικό Περισκόπιο

Δεκέμβριος 1983

1.3             Στατιστικό Περισκόπιο

1982

1.2             Στατιστικό Περισκόπιο

1982

1.1             Στατιστικό Περισκόπιο

1982