Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής-Πειραιάς

Θέμα:
Εφαρμογές στην Ασφαλιστική Επιστήμη, στις Θετικές & Κοινωνικές Επιστήμες
Ημερομηνία Έναρξης:
28 Μαῒου 1997
Ημερομηνία Λήξης:
31 Μαῒου 1997
Πόλη φιλοξενίας:
Πειραιάς, 28-31 Μαῒου 1997
Συνεργαζόμενος φορέας :
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Προσκεκλημένοι ομιλητές:
O. Gebizliogloy, Τουρκία
G. Kallianpur, ΗΠΑ
M. Markatou, ΗΠΑ
T. Postelnicou, Ρουμανία
Llukan Puka, Αλβανία
Β. Μπένος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Δ. Αθανασόπουλος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Φ. Γεωργιακώδης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Α. Καλαματιανού, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μ. Κούτρας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Π. Ντούσκος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ζ. Σκουλούδης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ε. Τζανάτος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Κ. Τσίμπος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ε. Χατζηκωνσταντινίδης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σ. Κουνιάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πρόεδρος) Α. Καλαματιανού, Πάντειο Πανεπιστήμιο Θ. Κάκουλλος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μ. Κούτρας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Β. Μπένος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ν. Μπλέσιος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ε. Ξεκαλάκη, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Γ. Παπαδημητρίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τ. Παπαϊωάννου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Π. Σύψας, Πανεπιστήμιο Πατρών Θ. Χατζηπαντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρακτικά συνεδρίου:
Λευκοπούλειο βραβείο διδακτορικής διατριβής
Ονοματεπώνυμο:
Μ. Κατέρη
Τίτλος εργασίας:
Συμβολή στην Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων
Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων