Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής-Χανιά

Θέμα:
Εφαρμοσμένα Στοχαστικά Μοντέλα & Ανάλυση Δεδομένων
Ημερομηνία Έναρξης:
5 Ιουνίου 1998
Ημερομηνία Λήξης:
8 Ιουνίου 1998
Πόλη φιλοξενίας:
Χανιά, 5-8 Ιουνίου 1998
Συνεργαζόμενος φορέας :
Πολυτεχνείο Κρήτης
Προσκεκλημένοι ομιλητές:
Maurizio Vichi, Γενικός Γραμματέας του Στατιστικού Ινστιτούτου Ιταλίας
Χ. Σκιαδάς, Πολυτεχνείο Κρήτης (Πρόεδρος) Ι. Δημοτίκαλης, Πολυτεχνείο Κρήτης Κ. Ζοπουνίδης, Πολυτεχνείο Κρήτης Β. Κουϊκόλγου, Πολυτεχνείο Κρήτης Δ. Κρητικού, Πανεπιστήμιο Κρήτης Σ. Μερτίκας, Πολυτεχνείο Κρήτης Κ. Μηλολιδάκης, Πανεπιστήμιο Αθηνών Δ. Τερζάκης, Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Δ. Τσερκέζος, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σ. Κουνιάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πρόεδρος) Γ. Δονάτος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Κ. Ζοπουνίδης, Πολυτεχνείο Κρήτης Θ. Κάκουλλος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Α. Καλαματιανού, Πάντειο Πανεπιστήμιο Σ. Κουρούκλης, Πανεπιστήμιο Πατρών Β. Μπένος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τ. Παπαϊωάννου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Χ. Σκιαδάς, Πολυτεχνείο Κρήτης Θ. Χατζηπαντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρακτικά συνεδρίου: