Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ελάβαμε πρόσκληση σε συνέδριο-και-εργαστήριο που απευθύνεται σε νέους στατιστικούς, το οποίο θα διεξαχθεί στο Παρίσι την 29-31 Οκτωβρίου 2018. (βλ. κατωτέρω.)

Το ΔΣ του ΕΣΙ δέχεται προτάσεις (και αυτοπροτάσεις) ενδιαφερομένων νέων διδακτόρων και διδακτορικών φοιτητών προκειμένου να συγκροτήσει/προτείνει μια ολιγομελή αποστολή νέων στατιστικών στο συγκεκριμένο συνέδριο εκ μέρους του ΕΣΙ.

Με εκτίμηση,
Η Γραμματεία του ΕΣΙ
Dear Sir, Madam,

I am contacting you again on the behalf of the French young statisticians group “Les jeunes statisticiens”. We are pleased to announce you we are organizing a Regional Workshop of European Young Researchers in Statistics in Paris, France, on October 29-31, 2018.

The idea of this first event is to organize a meeting between early-career statisticians in Europe. During this workshop two types of session will be held, scientific ones and administrative ones. In one hand, the scientific sessions aim at getting to know research topics of people attending in order to promote future collaborations. On the other hand, the administrative ones are meant to propose new ideas to organize future events in Europe or around the world.

We hope that this event could help to strengthen international links by offering an opportunity for representatives of European statistical societies to meet. Hence, this event may improve networking and so facilitate international collaboration, and communication about post-doctoral offers for instance.

To promote the networking between young people, we would prefer to limit the number of attendants for the first event. However, to ensure a homogeneous representation of all countries, we would like each statistical society to sponsor two or three young statisticians who will represent them at this workshop. By sponsoring, we mean that you send this email or the link below with all the details about the workshop to people who could be interested in attending and having ideas for future events.

Here are all the details about the workshop: https://www.sfds.asso.fr/en/jeunes_statisticiens/manifestations/629-european_workshop/

The regional workshop is open to all young statisticians so, PhD students, postdocs and early-career researchers (until 5 years of experience) are welcomed!

If you have any questions, do not hesitate to let us know.

Thank you in advance,

Best regards,

Aurore Archimbaud, Emilie Devijver and Marie Perrot-Dockes for the Regional Workshop of European Young Researchers in Statistics