ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

31ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ στη ΛΑΜΙΑ

Προς

τους Σύνεδρους που παρουσίασαν εργασία

στο 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής στην Λαμία,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Σας γνωρίζουμε ότι δόθηκε παράταση για την υποβολή των εργασιών του 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής στην Λαμία, μέχρι 10/10/2018.

Παρακαλείσθε να αποστείλετε τις εργασίες σας μέσω email στη διεύθυνση: esi-stat@hol.gr.

Με εκτίμηση

Η Γραμματεία του Ε.Σ.Ι.