Αγαπητοί συνάδερφοι.

 

Το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (ΕΣΙ) σε συνεργασία με το  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία), διοργανώνουν το 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής με τίτλο: «Η Επιστήμη των Δεδομένων στην Πληροφορική και τη Βιοϊατρική».

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία από 4-6 Μαΐου 2018. Η Οργανωτική Επιτροπή του 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τα εξής:

1. «Ειδικές Συνεδρίες» (Special Sessions): Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει (α) τον τίτλο της συνεδρίας, (β) μία σύντομη περιγραφή της συνεδρίας και (γ) μία λίστα πιθανών ομιλητών. Η επιστημονική επιτροπή θα δώσει προτεραιότητα σε ειδικές συνεδρίες που θα διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο του προγράμματος, σε συνεδρίες που δίνουν έμφαση σε νέες ιδέες και προσεγγίσεις καθώς και σε εφαρμογές της στατιστικής σε σημαντικά προβλήματα ειδικού ενδιαφέροντος. Στα κριτήρια επιλογής θα συνυπολογιστούν η επιστημονική ποιότητα/αρτιότητα καθώς και η συνάφεια με τα θέματα του συνεδρίου. Κατόπιν της αποδοχής της πρότασης, ο κάθε προτείνων της συνεδρίας θα είναι υπεύθυνος για τη συνεδρία του (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των τεσσάρων (4) εργασιών για παρουσίαση στη συνεδρία) και θα είναι ο προεδρεύων. Η οργανωτική επιτροπή θα δέχεται προτάσεις έως και 15 Απριλίου 2018 στο esi-stat@hol.gr.

 

2. «Σεμινάρια»: Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει (α) τον τίτλο του Σεμιναρίου (β) μία σύντομη περιγραφή του θέματος που θα παρουσιαστεί, (γ) το σύνολο των ωρών και (δ) σύντομο βιογραφικό του διδάσκοντα/διδασκόντων. Προτάσεις οργάνωσης σεμιναρίων γίνονται δεκτές μέχρι και  15 Απριλίου 2018 στο esi-stat@hol.gr.

 

3. «Συνεδρίες Νέων Στατιστικών» (Young Statistician Sessions): Κάθε πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει εκτενή περίληψη της παρουσίασης προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής (μη διδακτορικής) εργασίας στατιστικής υφής. Στόχος είναι νέοι, φερέλπιδες στατιστικοί να εξοικειωθούν με το Ε.Σ.Ι. και να συλλέξουν εποικοδομητικά σχόλια για τις εργασίες και διατριβές τους. Η εκτενής περίληψη θα παρέχει περιγραφή του θέματος, της μεθόδου και των ευρημάτων, καθώς και το πανεπιστήμιο του φοιτητή και το όνομα του εποπτεύοντος καθηγητή. Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα αναλάβει να ξεχωρίσει τις εισηγήσεις που θα συμπεριληφθούν στο Συνέδριο. Εκτεταμένες περιλήψεις γίνονται δεκτές μέχρι και 15 Απριλίου 2018 στο esi-stat@hol.gr.

4. «Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού»: Ο ενδιαφερόμενος νέος στατιστικός πρέπει να δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής στο συνέδριο εάν επιθυμεί να κριθεί/αξιολογηθεί  για το βραβείο. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με την αίτηση συμμετοχής, πρέπει να υποβάλει και ολόκληρη την εργασία του (μέχρι 15 σελίδες) γραμμένη σύμφωνα με τις οδηγίες δακτυλογράφησης εργασιών για τα Πρακτικά του Ε.Σ.Ι. (βλ. Οδηγίες δακτυλογράφησης). Εν προκειμένω, ως νέος στατιστικός εννοείται ο μεταπτυχιακός φοιτητής, υποψήφιος για Μ.Δ.Ε. ή διδακτορικό ή νέος διδάκτορας. Ο νέος διδάκτορας θα πρέπει να είναι το πολύ 2 χρόνια μετά το διδακτορικό (ημερομηνία πτυχίου). Η εργασία δεν θα πρέπει να έχει ανακοινωθεί προηγουμένως σε άλλο Συνέδριο. Η εργασία μπορεί να έχει και άλλους συγγραφείς, αλλά η παρουσίαση θα πρέπει να γίνεται  από τον νέο στατιστικό. Η απονομή γίνεται κατά τη λήξη του Συνεδρίου. Εργασίες για το βραβείο γίνονται δεκτές μέχρι και 15 Απριλίου 2018 στο esi-stat@hol.gr.

 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 15/1/2018

Λήξη υποβολής περιλήψεων: 15/4/2018

Έναρξη εγγραφών: 15/1/2018

Υποβολή αιτήσεων για τις “Ειδικές Συνεδρίες” & “Σεμινάρια”: έως 15/4/2018

Λήξη υποβολής εργασιών για το “Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού” : 15/4/2018

Ανακοίνωση Τελικού Προγράμματος: 20/4/2018

Διεξαγωγή Συνεδρίου4-6/5/2018

Ιστοσελίδα συνεδρίουhttp://esi2018.dib.uth.gr/

Επικοινωνία: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-3303909, στην ιστοσελίδα www.esi-stat.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esi-stat@hol.grΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

(Ε.Σ.Ι.)

Σολωμού 5, Εξάρχεια 106 83,                                       Τηλ.(fax): 210-3303909

E-mall: esi-stat@hol.gr                                                  www.esi-stat.gr

 

 

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018

3η Ανακοίνωση 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής

 

Το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (ΕΣΙ) σε συνεργασία με το  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία), διοργανώνουν το 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής με τίτλο: «Η Επιστήμη των Δεδομένων στην Πληροφορική και τη Βιοϊατρική».

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία από 4-6 Μαΐου 2018. Η Οργανωτική Επιτροπή του 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τα εξής:

 

1. «Ειδικές Συνεδρίες» (Special Sessions): Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει (α) τον τίτλο της συνεδρίας, (β) μία σύντομη περιγραφή της συνεδρίας και (γ) μία λίστα πιθανών ομιλητών. Η επιστημονική επιτροπή θα δώσει προτεραιότητα σε ειδικές συνεδρίες που θα διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο του προγράμματος, σε συνεδρίες που δίνουν έμφαση σε νέες ιδέες και προσεγγίσεις καθώς και σε εφαρμογές της στατιστικής σε σημαντικά προβλήματα ειδικού ενδιαφέροντος. Στα κριτήρια επιλογής θα συνυπολογιστούν η επιστημονική ποιότητα/αρτιότητα καθώς και η συνάφεια με τα θέματα του συνεδρίου. Κατόπιν της αποδοχής της πρότασης, ο κάθε προτείνων της συνεδρίας θα είναι υπεύθυνος για τη συνεδρία του (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των τεσσάρων (4) εργασιών για παρουσίαση στη συνεδρία) και θα είναι ο προεδρεύων. Η οργανωτική επιτροπή θα δέχεται προτάσεις έως και 15 Απριλίου 2018 στο esi-stat@hol.gr.

 

2. «Σεμινάρια»: Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει (α) τον τίτλο του Σεμιναρίου (β) μία σύντομη περιγραφή του θέματος που θα παρουσιαστεί, (γ) το σύνολο των ωρών και (δ) σύντομο βιογραφικό του διδάσκοντα/διδασκόντων. Προτάσεις οργάνωσης σεμιναρίων γίνονται δεκτές μέχρι και  15 Απριλίου 2018 στο esi-stat@hol.gr.

 

3. «Συνεδρίες Νέων Στατιστικών» (Young Statistician Sessions): Κάθε πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει εκτενή περίληψη της παρουσίασης προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής (μη διδακτορικής) εργασίας στατιστικής υφής. Στόχος είναι νέοι, φερέλπιδες στατιστικοί να εξοικειωθούν με το Ε.Σ.Ι. και να συλλέξουν εποικοδομητικά σχόλια για τις εργασίες και διατριβές τους. Η εκτενής περίληψη θα παρέχει περιγραφή του θέματος, της μεθόδου και των ευρημάτων, καθώς και το πανεπιστήμιο του φοιτητή και το όνομα του εποπτεύοντος καθηγητή. Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα αναλάβει να ξεχωρίσει τις εισηγήσεις που θα συμπεριληφθούν στο Συνέδριο. Εκτεταμένες περιλήψεις γίνονται δεκτές μέχρι και 15 Απριλίου 2018 στο esi-stat@hol.gr.

 

4. «Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού»: Ο ενδιαφερόμενος νέος στατιστικός πρέπει να δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής στο συνέδριο εάν επιθυμεί να κριθεί/αξιολογηθεί  για το βραβείο. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με την αίτηση συμμετοχής, πρέπει να υποβάλει και ολόκληρη την εργασία του (μέχρι 15 σελίδες) γραμμένη σύμφωνα με τις οδηγίες δακτυλογράφησης εργασιών για τα Πρακτικά του Ε.Σ.Ι. (βλ. Οδηγίες δακτυλογράφησης). Εν προκειμένω, ως νέος στατιστικός εννοείται ο μεταπτυχιακός φοιτητής, υποψήφιος για Μ.Δ.Ε. ή διδακτορικό ή νέος διδάκτορας. Ο νέος διδάκτορας θα πρέπει να είναι το πολύ 2 χρόνια μετά το διδακτορικό (ημερομηνία πτυχίου). Η εργασία δεν θα πρέπει να έχει ανακοινωθεί προηγουμένως σε άλλο Συνέδριο. Η εργασία μπορεί να έχει και άλλους συγγραφείς, αλλά η παρουσίαση θα πρέπει να γίνεται  από τον νέο στατιστικό. Η απονομή γίνεται κατά τη λήξη του Συνεδρίου. Εργασίες για το βραβείο γίνονται δεκτές μέχρι και 15 Απριλίου 2018 στο esi-stat@hol.gr.

 

 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 15/1/2018

Λήξη υποβολής περιλήψεων: 15/4/2018

Έναρξη εγγραφών: 15/1/2018

Υποβολή αιτήσεων για τις “Ειδικές Συνεδρίες” & “Σεμινάρια”: έως 15/4/2018

Λήξη υποβολής εργασιών για το “Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού” : 15/4/2018

Ανακοίνωση Τελικού Προγράμματος: 20/4/2018

Διεξαγωγή Συνεδρίου4-6/5/2018

Ιστοσελίδα συνεδρίουhttp://esi2018.dib.uth.gr/

Επικοινωνία: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-3303909, στην ιστοσελίδα www.esi-stat.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esi-stat@hol.gr