Το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (ΕΣΙ) με λύπη του ανακοινώνει το θάνατο του συναδέλφου Βασίλη Χομπά, για πολλά χρόνια τακτικού μέλους του ΕΣΙ. Ο Βασίλης Χομπάς διετέλεσε Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  και για πολλά χρόνια Καθηγητής Μαθηματικών στο Κολλέγιο Αθηνών . Την περίοδο 2002-2007 ήταν Ταμίας – Μέλος του Δ.Σ. του ΕΣΙ. Η συνεισφορά του ήταν μεγάλη. Στο επόμενο τεύχος του Στατιστικού Περισκοπίου θα δημοσιευθεί η νεκρολογία του.