Θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ

Το Τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την προκήρυξη μίας νέας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων τις 23/11/2022. Στατιστική ή/και Πιθανότητες...

Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΣΙ και ΕΕΛΛΑΚ (οργανισμού ανοιχτών τεχνολογιών)

Μνημόνιο συνεργασίας ΕΣΙ και ΕΕΛΛΑΚ (οργανισμού ανοιχτών τεχνολογιών) Μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΕΣΙ, υπογράφηκε στις 7/9/2022 μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΕΣΙ και του ΕΕΛΛΑΚ (Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών). Το ΔΣ συμφωνεί ομόφωνα για τη σύναψη μνημονίου...