Το Τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την προκήρυξη μίας νέας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων τις 23/11/2022.

Στατιστική ή/και Πιθανότητες
https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/29689

Αναστασία Αυγερινού /Anastasia Avgerinou

Γραμματειακή Λειτουργός /Secretarial Officer

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο/Greek Statistical Institute

Σολωμού 5, 10683 ΑΘΗNA /5 Solomou Str., GR-10683 ATHENS, GREECE

τηλ./phone: ++30-2103303909

Email: secretariat@esi-stat.gr

Web: www.esi-stat.gr

Facebook: Ε.Σ.Ι