36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΙ 2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΕΣΙ2024)

ΚΟΖΑΝΗ, 16-19 Μαΐου 2024
2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Ιανουάριος 2024

Το 36o Πανελλήνιο και 2ο Διεθνές Συνέδριο Στατιστικής (ΕΣΙ2024) θα διεξαχθεί από 16 έως
19 Μαΐου 2024 στη Νέα Πανεπιστημιούπολη στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) στην
Κοζάνη σε συνεργασία του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.) (www.esi-stat.gr) με το
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
To θέμα του συνεδρίου είναι “Ανάλυση Δεδομένων στις Επιστήμες του Μηχανικού” και
φιλοδοξεί να αποτελέσει τόπο συνάντησης επιστημόνων από ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών.

Καταληκτικές Ημερομηνίες:

Έναρξη εγγραφών & Υποβολής περιλήψεων: 15/01/2024
Λήξη δήλωσης Ειδικών Συνεδριών: 15/03/2024
Λήξη δήλωσης για Βραβείο Καλύτερου Νέου Στατιστικού (Απαιτείται πλήρης εργασία): 05/04/2024
Λήξη υποβολής περιλήψεων: 12/04/2024
Ενημέρωση για αποδοχή εργασιών: 30/04/2023
Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου: 03/05/2024
Διεξαγωγή Συνεδρίου: 16-19/05/2024
Κατάθεση πλήρους εργασίας (full paper): 05/07/2024

Ιστοσελίδα: https://esi2024.mech.uowm.gr
Εγγραφή : https://esi2024.mech.uowm.gr/el/registration/
Πληροφορίες: secretariat@esi-stat.gr & 210-3303909
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Ελευθέριος Αγγελής
Πρόεδρος Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου