Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστικής & Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστικής & Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την απώλεια του Ομότιμου Καθηγητή Μαθηματικής Στατιστικής, του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, Χαράλαμπου Χαραλαμπίδη Τα...