Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής- Βόλος

Θέμα: 
Στατιστική στις Βιοεπιστήμες
Ημερομηνία Έναρξης: 
18 Απριλίου 2012
Ημερομηνία Λήξης: 
22 Απριλίου 2012
Πόλη φιλοξενίας: 
18-22 Απριλίου 2012, Βόλος

Πρακτικά Συνεδρίου:  Πρακτικά συνεδρίου_25