Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής | Θεσσαλονίκη-Νάουσα

Θέμα:
Ανάλυση Κινδύνου στο Περιβάλλον και την Οικονομία – Ανακοινώσεις
Ημερομηνία Έναρξης:
4 Μαΐου 2016
Ημερομηνία Λήξης:
7 Μαΐου 2016
Πόλη φιλοξενίας:
4 έως 7 Μαΐου 2016 – Θεσσαλονίκη-Νάουσα
Συνεργαζόμενος φορέας :
Το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (ΕΣΙ) σε συνεργασία με το

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δήμος Νάουσας.