Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής-Ιωάννινα

Θέμα:
Μαθηματικά & Εφαρμοσμένη Στατιστική
Ημερομηνία Έναρξης:
4 Μαΐου 1990
Ημερομηνία Λήξης:
5 Μαΐου 1990
Πόλη φιλοξενίας:
Ιωάννινα, 4-5 Μαΐου 1990
Συνεργαζόμενος φορέας :
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Στατιστικής, Τμήμα Μαθηματικών
Τ. Παπαϊωάννου Σ. Κουρούκλης Χ. Λάγκαρης Σ. Λουκάς Κ. Φερεντίνος Κ. Ζωγράφος Σ. Παπαχρήστος
Πρακτικά συνεδρίου: