Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής

Θέμα:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Εφαρμογές σε Τουρισμό, Υγεία, Περιβάλλον
Ημερομηνία Έναρξης:
20 Απριλίου 2017
Ημερομηνία Λήξης:
22 Απριλίου 2017
Πόλη φιλοξενίας:
Πύλα Λάρνακας, Κύπρου