Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Λαμία

Θέμα:
Η επιστήμη των Δεδομένων στην Πληροφορική και τη Βιοιατρική
Ημερομηνία Έναρξης:
4 Μαϊου 2018
Ημερομηνία Λήξης:
6 Μαϊου 2018
Πόλη φιλοξενίας:
Λαμία
Πρακτικά συνεδρίου