Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

Κοινωνική Δικτύωση

31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής

Θέμα:
Η επιστήμη των Δεδομένων στην Πληροφορική και την Βιοϊατρική
Ημερομηνία Έναρξης:
4 Μαϊου 2018
Ημερομηνία Λήξης:
6 Μαϊου 2018
Πόλη φιλοξενίας:
Λαμία
Πρακτικά συνεδρίου:

 

Εργασίες στα Ελληνικά

 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΡΑΚΙΤΖΗΣ Α.: Αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα διακριτών χρονοσειρών με πεπερασμένο εύρος – Μια συγκριτική εφαρμογή σε Δεδομένα Πληθωρισμού των Χωρών-Μελών της Ευρωζώνης<<[27-41]. pdf

 

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Α., ΜΕΛΦΟΣ Ι., ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ Γ: Πίνακες όγκου δασικών συστάδων με την BITTERLICH δειγματοληψία <<[42-52]. pdf

 

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ Ο.,ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ Γ.: Επεκτεταμένο φίλτρο Kalman με μη αρνητικούς περιορισμούς και χρήση τετραγωνικής μορφής <<[53-62]. pdf

 

ΚΑΚΟΥΛΛΟΣ Θ. : Έλεγχοι F Ομοσκεδαστικότητας <<[63-67]. pdf

 

ΚΟΥΝΙΑΣ ΣΤΡ. : Η έννοια του τυχαίου και της πιθανότητας 600 π.Χ.-1800 μ.Χ. <<[68-77]. pdf

 

ΚΟΥΤΡΑΣ Μ.Β., ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗ Θ.Κ.: Δημιουργία νέας διδιάστατης κατανομής με γάμμα και βήτα περιθώριες με τη μέθοδο της  trivariate reduction <<[78-89]. pdf

 

ΚΟΥΤΡΑΣ Μ., ΜΑΥΡΟΥΤΣΟΣ Ν.: Μέθοδοι δημιουργίας νέων οικογενειών κατανομών και μελέτη των ιδιοτήτων τους <<[90-104]. pdf

 

ΚΥΡΑΝΑ Ζ., ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ Κ., ΖΗΜΕΡΑΣ Σ., ΚΥΡΑΝΑΣ Ε.: Εφαρμογή της πολυωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης και τεχνικών ομαδοποίησης στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων εφήβων <<[105-119]. pdf

 

 

ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ ΣΠ., ΛΕΛΗΣ Α., ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Α.:  Σύγκριση μοντέλων όγκου γραμμικής παλινδρόμησης με αντίστοιχα νευρωνικών δικτύων για δασοωιομετρικά δεδομένα του δημοτικού δάσους Νάουσας <<[120-131].pdf

 

ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Ι., ΠΙΤΣΕΛΗΣ Γ.: Εκτίμηση αποθεμάτων με χρήση μεθόδων Kalman Filter <<[132-145]. pdf

 

ΜΠΟΖΙΚΑΣ Α., ΠΙΤΣΕΛΗΣ Γ.: Πρόβλεψη θνησιμότητας με τη χρήση αναλογιστικών υποδειγμάτων αξιοπιστίας <<[146-160]. pdf

 

ΜΠΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Ζ.:  Εμπειρική διερεύνηση της ασυμμετρικής προσαρμογής των λιανικών τιμών στην ελληνική αγορά τροφίμων <<[161-178]. pdf

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ι.: Μελέτη μη παραμετρικών διαγραμμάτων ελέγχου με χρήση Μεθόδων Προσομοίωσης <<[179-190]. pdf

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ., ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν.: Γραφήματα και δειγματοληψία <<[191-203]. pdf

 

ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ Ε., ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ.: Παράγοντες κατά τη διάρκεια της ζωής που καθορίζουν την κατάθλιψη σε άτομα ηλικίας 50 και άνω: διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη <<[204-219].pdf

 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α., ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ Ε.,ΤΑΡΑΜΠΑΝΗΣ Κ.: Κατηγοριοποίηση   των τουριστικών προορισμών της Ελλάδας με βάση τους καλλικρατικούς δήμους: μια εμπειρική ανάλυση <<[220-235]. pdf

 

ΤΣΙΜΠΑΝΟΣ Α., ΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ Χ.: Επιλογή υποδειγμάτων με πληροφοριακά κριτήρια σε χωρικές διαδικασίες <<[236-250]. pdf

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Χ.: Γένεση Θεωρίας Πιθανοτήτων CARDANO έναντι  PASCAL και  FERMAT <<[251-258]. pdf

 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ Β., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ,ΚΟΥΝΙΑΣ ΣΤΡ.: Βέλτιστοι 3m παραγοντικοί σχεδιασμοί εκτιμητικής τάξης iv  με n=0 mod 3 παρατηρήσεις <<[259-264].pdf

 

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ Θ., ΜΑΡΚΑΚΗ Ε., ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ Μ.: Πείραμα συμμετοχικής διαβουλευτικής διαχείρισης θεμάτων: Δήμος Θέρμης <<[265-276]. pdf

 

 

 

 

 

Εργασίες στα Αγγλικά

 

BOUNTZIS P., PAPADIMITRIOU E., TSAKLIDIS G.: Markovian Arrival Process modeling for the detection of seismicity rate changes for the strong earthquakes in Greece <<[278-291]. pdf

 

KALLIGERIS E.-N., KARAGRIGORIOU A., LAMBROU A. , PARPOULA C.:    A Comparative Study for the Use of Periodic Regression Models for Detection of Influenza Outbreaks <<[292-301]. pdf

 

MILIONIS Α.E., GALANOPOULOS Ν.G.: Time series with interdependent level and second moment: testing; consequences for modelling applications (part ii) <<[302-313]. pdf

MILIONIS A.Ε., KARAGIOTA E.V.: Systematic risk and market microstructure in a market under conditions of economic crisis. The case of the Athens stock exchange <<[314-328]. pdf

 

PAPAIOANNOU T.: Reproducibility crisis in science: reproducibility and replicability <<[329-336]. pdf

 

SIOURIS G.-J., SKILOGIANNI D., KARAGRIGORIOU A.: Low price effect and post model correction of value at risk <<[337-352]. pdf

 

SPITIERIS M.: On a new approach for improved multivariate imputations <<[353-365]. pdf

 

TSAMTSAKIRI P., KARLIS D.: Bayesian estimation for inarch models <<[366-378]. Bayesian estimation for inarch models

 

VIANA M.: Symmetrically adapted data summaries <<[379-392]. pdf