Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

Κοινωνική Δικτύωση

32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής

Θέμα:
 «Η Επιστήμη της Στατιστικής και η συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη»
Ημερομηνία Έναρξης:
30 Μαΐου 2019
Ημερομηνία Λήξης:
1 Ιουνίου 2019
Πόλη φιλοξενίας:
Ιωάννινα
Πρακτικά συνεδρίου: Διαδικασία κρίσεως – Υπό έκδοση.