Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής-Πάτρα

Θέμα:
Στατιστική-Εφαρμογές στις Επιχειρήσεις
Ημερομηνία Έναρξης:
24 Μαῒου 1991
Ημερομηνία Λήξης:
26 Μαῒου 1991
Πόλη φιλοξενίας:
Πάτρα, 24-26 Μαῒου 1991
Συνεργαζόμενος φορέας :
Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ)
Φ. Αλεβίζος Μ. Αργυρόπουλος Θ. Καπρέλης Σ. Κουνιάς Μ. Μηλιαρέση Χ. Μπότσαρης Χ. Παπαγεωργίου Π. Σύψας Δ. Ταμπουρατζής
Δ. Αθανασόπουλος Π. Βασιλείου Μ. Δεληγιαννάκης Θ. Κάκουλλος Κ. Κουκλέλης Κ. Κουτρουβέλης Τ. Παπαϊωάννου Γ. Τζιαφέτας
Πρακτικά συνεδρίου: