Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής-Βόλος

Θέμα:
Στατιστική: Εφαρμογές στη Βιομηχανία και στις Επιχειρήσεις
Ημερομηνία Έναρξης:
29 Μαῒου 1992
Ημερομηνία Λήξης:
31 Μαῒου 1992
Πόλη φιλοξενίας:
Βόλος, 29-31 Μαῒου 1992
Συνεργαζόμενος φορέας :
Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ)
Μ. Αργυρόπουλος Χ. Δαμιανού Κ. Κουτσόπουλος Μ. Μηλιαρέση Κ. Μπαγιάτης Ν. Φράγκος Χ. Χαραλαμπίδης Β. Χατζόπουλος
Δ. Αθανασόπουλος Μ. Δεληγιαννάκης Θ. Κάκουλλος Χ. Μωυσιάδης Τ. Παπαϊωάννου Π. Σύψας Δ. Ταμπουρατζής Γ. Τζιαφέτας
Πρακτικά συνεδρίου: