Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής-Θεσσαλονίκη

Θέμα:
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής
Ημερομηνία Έναρξης:
4 Ιουνίου 1993
Ημερομηνία Λήξης:
6 Ιουνίου 1993
Πόλη φιλοξενίας:
Θεσσαλονίκη, 4-6 Ιουνίου 1993
Συνεργαζόμενος φορέας :
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γ. Παπαδημητρίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Χ΄΄Παντελής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χ. Μωυσιάδης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δ. Παπαναστασίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φ. Κολυβά-Μαχαίρα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ε. Μπόρα-Σέντα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κ. Μπαγιάτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χ. Δαμιανού, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θ. Κάκουλλος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Σ. Κουνιάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών Π. Βασιλείου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χ. Μωϋσιάδης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γ. Παπαδημητρίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τ. Παπαϊωάννου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Π. Σύψας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Πρακτικά συνεδρίου: