Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής-Λευκωσία

Θέμα:
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής
Ημερομηνία Έναρξης:
5 Μαΐου 1994
Ημερομηνία Λήξης:
7 Μαΐου 1994
Πόλη φιλοξενίας:
Λευκωσία, 5-7 Μαΐου 1994
Θ. Κάκουλλος, Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πρόεδρος) Χ. Δαμιανού, Πανεπιστήμιο Αθηνών Χ. Χαραλαμπίδης, Πανεπιστήμιο Αθηνών Π. Μαλλής, Λαϊκή Τράπεζα Ι. Ιωσηφίδης, Λαϊκή Τράπεζα
Πρακτικά συνεδρίου: