Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Προηγούμενα Συνέδρια

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟΠΟΣ

Λάρισα, 23 Σεπτεμβρίου – 26 Σεπτεμβρίου 2021

Ιωάννινα, 30 Μαίου – 1 Ιουνίου 2019

Πύλα Λάρνακας, 20 – 22 Απριλίου 2017

Θεσσαλονίκη, 4 – 7 Μαΐου 2016

Αθήνα, 15 – 18 Απριλίου 2015  
Θεσσαλονίκη, 23 – 26 Απριλίου 2014
Πειραιάς, 8 – 11 Μαΐου 2013
Βόλος, 18 – 22 Απριλίου 2012 

Πάτρα, 27 Απριλίου – 1 Μαϊου 2011

Βέροια, 7 – 11 Απριλίου 2010

Χανιά, 22 – 26 Απριλίου 2009

Καρλόβασι, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2008

Λευκωσία, 11 – 15 Απριλίου 2007

Καστοριά, 26 – 29 Απριλίου 2006

Λευκάδα, 14 – 18 Απριλίου 2004

Καβάλα, 30 Απριλίου – 3 Μαῒου 2003

Ιωάννινα, 8 – 11 Μαῒου 2002

Σκιάθος, 18 – 21 Απριλίου 2001

Σπέτσες, 15 – 18 Απριλίου 1999

Πειραιάς, 28 – 31 Μαῒου 1997

Ξάνθη, 18 – 20 Απριλίου 1996

Δελφοί, 9 – 11 Ιουνίου 1995

Λευκωσία, 5 – 7 Μαΐου 1994
Θεσσαλονίκη, 4 – 6 Ιουνίου 1993

Ιωάννινα, 4 – 5 Μαΐου 1990

Αθήνα, 5 – 6 Φεβρουαρίου 1988

Θεσσαλονίκη, 18 – 20 Δεκεμβρίου 1985