Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Προηγούμενα Συνέδρια

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟΠΟΣ

Λάρισα, 23 Σεπτεμβρίου – 26 Σεπτεμβρίου 2021

Ιωάννινα, 30 Μαίου – 1 Ιουνίου 2019

Πύλα Λάρνακας, 20-22 Απριλίου 2017

Θεσσαλονίκη, 4 έως 7 Μαΐου 2016

Αθήνα, 15 έως 18 Απριλίου 2015  

Θεσσαλονίκη, 23-26 Απριλίου 2014

Βόλος, 18-22 Απριλίου 2012 

Πάτρα, 27 Απριλίου-1η Μαϊου 2011

Καρλόβασι, 30 Απριλίου-4 Μαΐου 2008

Λευκωσία, 11-15 Απριλίου 2007

Καστοριά, 26-29 Απριλίου 2006

Λευκάδα, 14-18 Απριλίου 2004

Καβάλα, 30 Απριλίου-3 Μαῒου 2003

Σκιάθος, 18-21 Απριλίου 2001

Σπέτσες, 15-18 Απριλίου 1999

Θεσσαλονίκη, 4-6 Ιουνίου 1993

Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 1988

Θεσσαλονίκη, 18-20 Δεκεμβρίου 1985