Μέλος της FENStatS

Εκδόσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Διατελέσαντες Πρόεδροι

Χρονολογία 

Ονοματεπώνυμο 

Ιδιότητα

1981-1985 Θεόφιλος Κάκουλλος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
1986-1987 Κωνσταντίνος Δρακάτος  Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
1988-1995 Θεόφιλος Κάκουλλος

 

 

 Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
1996-2001 Στρατής Κουνιάς  Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
2002-2007 Τάκης Παπαϊωάννου

 

 

 Καθηγητής Πανεπιστημίων Πειραιώς και Ιωαννίνων
2010-2011 Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης

 

 

 Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
2012-2013 Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης

 

 

 Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
2014-2015 Χαράλαμπος Δαμιανού

 

 

 Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
2016-2017 Χαράλαμπος Δαμιανού  Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών